Bedrijven

Is uw bedrijf klaar voor de nieuwe toekomst?

Met LYF brengen we een kanteling naar meer vrouwelijk leiderschap teweeg. Hiervoor zoeken we bedrijven die inclusie en gelijkwaardigheid onderstrepen en een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van talentvolle jonge vrouwen van de middelbare school, mbo en het hbo.

De geselecteerde, high potential studenten worden samengebracht in een intensief en professioneel Lead Your Future programma, gemaakt door de Erasmus Universiteit Rotterdam, voor girl empowerment. We creëren hiervoor een omgeving waar het delen van kennis, ambitie en ervaring op basis van gelijkwaardigheid een betere toekomst tot doel heeft. Zo kunnen we vraagstukken oplossen als aansluiting met jongeren, omgaan met diversiteit en het bouwen van een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven, zodat de weg naar een gezond zakelijk succes kansrijker is. Wilt u ook in de toekomst succesvol blijven? Dan is vrouwelijk toptalent onmisbaar.

Het interactieve LYF programma richt zich op: 

  • Interactieve samenwerking over waar een welcoming environment’ bij bedrijven en organisaties aan moet voldoen.
  • Input voor employer branding waarmee bedrijven de aantrekkingskracht voor talent kunnen vergroten.
  • Meer stageplaatsen en banen voor deze groep jonge vrouwen in het algemeen en bij de aangesloten bedrijven en organisaties in het bijzonder
  • Invloed op onderwijskeuzen (met name het doorbreken van stereotype) zodat er een betere aansluiting is bij de behoeften van het bedrijfsleven
  • Een gezondere leefstijl en het uitdragen hiervan, alsmede het creëren van een gezondere werkomgeving

 

Het LYF programma loopt twee jaar en omvat diverse onderdelen:

1. Panelsessie

De door uw bedrijf 'geadopteerde' leerlingen worden uitgenodigd voor een panelsessie: 'Hoe vergroot ik de aantrekkingskracht van mijn bedrijf op jong talent?' Vertegenwoordigers van uw bedrijf gaan in gesprek met een vertegenwoordiging van de jonge vrouwen om ervaring en kennis uit te wisselen. De sessies worden door ons in samenwerking met u georganiseerd.

2. Workshop met bedrijfsbezoek

U kunt de geadopteerde groep uitnodigen voor een bezoek aan uw bedrijf. Tevens heeft u hierbij de mogelijkheid een workshop naar eigen invulling te organiseren, die enerzijds de jonge vrouwen verder kunnen helpen in hun weg naar het bedrijfsleven en anderzijds het bedrijf de gelegenheid geven om zich te presenteren als interessante werkgever.

3. Community promotie

De jonge vrouwen worden binnen een online community samengebracht. Inhoudelijk aanbod over een stageplaats, nuttige informatie voor hun ontwikkeling en uiteraard uw naam/logo kunnen op dit platform gedeeld worden. Uw aanwezigheid in de communicatie op dit platform staat in het teken van het bereiken van de beoogde effecten zoals genoemd.

4. Summit event

Op een groot evenement in Rotterdam worden alle jonge vrouwen bij elkaar gebracht. U krijgt met twee personen van uw bedrijf toegang tot dit evenement. U krijgt de gelegenheid inspiratiesessies over diversiteit/inclusie en interessante speeches van een internationale rolmodellen bij te wonen.
 
Wilt u meer informatie of uw bedrijf direct aanmelden? Mail naar info@leadyourfuture.nl.

 

Meer informatie?
Contact
PARTNER WORDEN VAN LYF? Klik hier