Innoveren voor dummies? De Lead Your Future academy experience part 2

Afgelopen vrijdag was het weer zo vér. De Lead Your Future academy. Naast het vinden van een (bij)baan wordt er vanuit de Lead Your Future academy natuurlijk ook de focus gelegd op persoonlijke begeleiding. Tijdens je bijbaan wordt je door Lead Your Future begeleid en krijg je 6 gratis academy dagen vol masterclasses ter ondersteuning. Ik (Charretee) vertel je in deze blog graag meer over mijn tweede ervaring met de academy. 

 

Deze maand stond de masterclass in het kader van innovatie. Innovatie is een onderwerp dat je overal voorbij ziet komen. Wat het nou precies is en wat voor invloed het heeft binnen een bedrijf of organisatie. Daar neem ik jou in mee! Vandaag gaan we dieper in op wat innovatie precies is, welke innovaties er zijn en de verschillende typen innovaties. 

 

We zullen eerst beginnen bij wat innovatie precies inhoudt. Innovatie, makkelijk gezegd, iets doen op een andere manier voor een verbeterd resultaat. Iets wordt gezien als innovatief wanneer een product of dienst vernieuwend of grensverleggend is. Heel vaak denken mensen dat innovatie iets groots of een nieuwe uitvinding moet zijn. Als bedrijf vernieuw je heel vaak, want innovatie kan ook een kleine verbetering zijn voor je onderneming. 

 

Waarom moeten bedrijven innoveren? Innoveren is belangrijk omdat het helpt bij verschillende aspecten binnen een bedrijf. Allereerst helpt het een bedrijf bij het laten groeien van het bedrijf door meer verkoop en hogere marges. Innovatie helpt om productiever te zijn. Het helpt om kosten te besparen terwijl de kwaliteit gewaarborgd blijft. Daarnaast draagt innovatie bij aan het effectiever concurreren binnen de branche/markt. Als laatste levert het ook meerwaarde bij het verder opbouwen, creëren van samenwerkingsverbanden en het bouwen van relaties. 

 

Tijdens de masterclass hebben we geleerd hoe we onderscheid kunnen maken tussen typen innovaties. Zo zijn er onder andere open en gesloten innovaties. Open innovaties vinden plaats in samenwerking met externe partijen. Gesloten innovaties vinden plaats binnen de muren van het bedrijf. Toen we wisten welke typen innovaties er allemaal zijn hebben we dit besproken hadden hebben we het natuurlijk ook over wat er allemaal nodig is voor een innovatie. Hoe groot je als bedrijf kan en gaat innoveren en hoe je innovatie succesvol kunt inzetten.

 

Ondanks dat innovatie een klein of grote verandering kan zijn binnen een bedrijf is het van belang dat je weet wat er nodig is om te kunnen innoveren. Dit maakt je in een organisatie of bedrijf mogelijk door:

  • Het toepassen van structuur; via een methode, iteratieve projectaanpak
  • Een veilige leeromgeving
  • Team en co-creatie
  • Tijd
  • Ruimte
  • Communicatie
  • Draagvlak en financiën


Na een informatieve ochtend vol informatie was het tijd om aan de slag te gaan! In groepjes hebben we allemaal een casus uitgewerkt, waarin een innovatie centraal stond. Met een kritisch oog keken we naar het creëren of toepassen van een specifieke innovatie. Zo leerde we door deze gedachtes een realistisch beeld te creëren of het idee van de innovatie ook echt vernieuwend is, onderscheidend vermogen heeft en of deze daadwerkelijk waarde creëert voor het bedrijf. Deze factoren bepalen namelijk hoe groot en hoe succesvol je innovaties kan inzetten. 

 

Als student is het natuurlijk lastig om innovatie op een bepaalde manier in te zetten. Zeker als je nog bezig bent met een studie of niet heel veel ervaring hebt opgedaan. Een tip waarmee jij overweg kan bij de zoektocht van het vinden van een passende (bij)baan is, dat jij zelf een kritische houding aanneemt tijdens sollicitatie. Als je ergens gaat werken of wilt werken is het belangrijk om te weten hoe bedrijven innovatie inzetten of toepassen. Door te vragen en te achterhalen hoe innovatief een bedrijf is kun je voor jezelf bepalen of de manier waarop vernieuwing wordt ingezet, iets is waar jij een bijdrage aan zou willen leveren.