Voor voortgezet onderwijs

Let’s explain

 

Wij van Lead Your Future zetten ons in om jonge talentvolle vrouwen in een vroeg stadium te helpen om richting te geven aan hun eigen toekomst. Wij zien jong vrouwelijk talent overal en willen graag scholieren helpen hun eigen talenten in te zien. 

 

Waarom richten wij ons op onderwijsinstellingen? 
Onderwijsinstellingen zijn een belangrijke speler voor jong vrouwelijk talent. Ze dragen voor een groot deel bij om vrouwen op jongere leeftijd te leren hoe ze de regie kunnen nemen over hun eigen toekomst. Naast onderwijs en het bieden van een klankbord voor hun vragen, zijn jullie van extreem groot belang om hen te laten onderzoeken wat hun talenten zijn en hoe ze deze zelf kunnen uitbouwen. 

 

Wat kunnen wij voor jullie onderwijsinstelling betekenen?  
Aangezien er in de reguliere curricula op school vaak geen tijd is om de scholieren gericht te helpen met het ontdekken van haar talenten heeft Lead Your Future een ‘Lead Your Talent toolbox’ ontwikkeld. Een manier om scholen te ondersteunen om haar scholieren te helpen onderzoeken wat hun talenten zijn, door middel van de ‘Lead Your Talent workshop.’ Deze workshop gegeven door Lead Your Future ondersteunt de jonge vrouwen bij hun beroepsoriëntatie en levert hun concrete resultaten op, namelijk: 

 

 • Beeldvorming over hun eigen talent 
 • Twee rapporten over hun interesses en talenten
 • Een eigen ontwikkelplan waarin ze concrete acties aan kunnen verbinden       
 • Handvat om het gesprek te voeren met hun ouders over haar talent
 • Inspiratie voor het kiezen van een vervolgopleiding
 • Realistisch beeld over het vervolgtraject na de middelbare school
 • Eigen netwerk

 

Het idee is dat de scholieren in het voorlaatste jaar en in het laatste jaar een workshop krijgen. Deze workshop kenmerkt zich door een voorbereiding, inhoudelijke workshop en huiswerk.

 

Lead Your Talent programma
De opzet van het programma bestaat uit twee workshops die de leerlingen volgen in het voorlaatste en het laatste jaar van hun middelbare school. Na een online 'meet & greet' met de coach, doen ze een talent- en interesse scan op het Lead Your Future platform. De uitkomsten vormen vervolgens de basis voor beide workshops die ze zullen volgen.

Tijdens de laatste workshop vullen ze ook hun Lead Your Future profiel in als een eerste stap naar het bouwen van een netwerk met andere talenten en rolmodellen in het bedrijfsleven. Door hun registratie in het platform kunnen ze ook deelnemen aan events en masterclasses die Lead Your Future voor hen organiseert i.s.m. het bedrijfsleven

 

Workshop 1 (April – voorlaatste jaar)

 • Zoomen we in op de resultaten van ieders talentscan
 • Geven we tips hoe ze hun kwaliteiten en talenten zelf kunnen versterken
 • Werken ze aan hun personal brand
 • Praten ze met inspirerende rolmodellen uit het bedrijfsleven tijdens de banen roulette

 

Workshop 2 (Oktober – laatste jaar)

 • Zoomen we in op de resultaten van de interesses scan
 • Gebruiken ze zelf de resultaten van beide scans om branches en opleidingen te zoeken die bij hun passen
 • Gaan ze wederom in gesprek met rolmodellen en studenten over hun bevindingen en vragen