PRIVACY STATEMENT

Verwerkingsverantwoordelijke
Lead Your Future BV is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.
 
Contactgegevens
Lead Your Future BV, Wilhelmina van Pruisenweg 85, kantoor nummer H06a, Den Haag.
Email: info@leadyourfuture.nl
Website: https://www.leadyourfuture.nl
 
Persoonsgegevens die wij verzamelen
Lead Your Future verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
·       Voor- en achternaam
·       E-mailadres
·       Regio waar u woont
·       Postcodecijfers (zonder letter toevoegingen)
·       Opleidingsgegevens
 
Gebruik van de informatie
In principe gebruiken wij uw persoonsgegevens om u onze diensten te kunnen leveren en om u daarbij zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, onder meer om:
·       Contact met u te kunnen opnemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
·       U te informeren over Lead Your Future activiteiten en wijzigingen van onze diensten en producten
·       Daarnaast analyseert Lead Your Future uw gedrag op onze website om zodoende ons aanbod van producten en diensten nog beter af te stemmen op uw voorkeuren.
 
Delen van informatie met derden
Met de partijen (derden) waar Lead Your Future meer samenwerkt sluiten wij verwerkingsovereenkomsten, die worden geregistreerd en bijgehouden in een verwerkingsregister. Vanzelfsprekend zullen wij uw gegevens nooit aan derden delen verkopen.
 
Cookiebeleid
Lead Your Future maakt gebruik van analytische cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat we anoniem data kunnen verzamelen. Hierdoor kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren. Wij maken hiervoor gebruik van Hotjar en Google Analytics.
 
Bewaartermijn van de gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, behalve wanneer wet of regelgeving ons daartoe verplicht. Voor de meeste gegevens hanteren wij doorgaans een bewaartermijn van zeven jaar. Het is mogelijk om account inclusief al historie zelf van het Lead Your Future platform te verwijderen
 
Beveiliging van de gegevens
Lead Your Future neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. Om deze zogeheten datalekken te voorkomen, zijn maatregelen genomen m.b.t. de toegang tot de data en de technische ontsluiting van de data. Tevens worden de data opgeslagen binnen Europa.

Tenslotte
Wet en regelgeving ten aanzien van Privacy kunnen snel veranderen. Om actueel te blijven en steeds aan de laatste regels en rechtspraak te kunnen voldoen, zullen wij er niet aan ontkomen om zo nu en dan deze Privacy Statement te wijzigen. Via onze website stellen wij u op de hoogte van alle wijzigingen die plaatsvinden. Dit Privacy Statement is van 20 januari 2020.